21/08/2022 01:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng tài nữ
贈才女

Tác giả: Ninh Tốn - 寧遜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 08/09/2011 08:16

 

Nguyên tác

喬瞻芳范許多年,
造化今朝得侍前。
自幸蕪疏偏有份,
敢藏鄙拙悄無言。
若知白雪輸紅粉,
不把蒼髯對素牋。
便作剩欣多儌倖,
密陪仙步到詩軒。

Phiên âm

Kiều chiêm phương phạm hứa đa niên,
Tạo hoá kim triêu đắc thị tiền.
Tự hạnh vu sơ thiên hữu phận,
Cảm tàng bỉ chuyết tiễu vô ngôn.
Nhược tri Bạch tuyết[1] thâu hồng phấn,
Bất bả thương nhiêm đối tố tiên.
Tiện tác thặng hân đa kiểu hãnh,
Mật bồi tiên bộ đáo thi hiên.

Dịch nghĩa

Vời trông khuôn thơm biết bao nhiêu năm rồi
Sáng nay mới được chầu trước vẻ tạo hoá
Tự may mắn riêng đã có phận vu sơ
Đâu dám giấu cái quê vụng của mình mà thờ ơ không nói
Nếu biết khúc Bạch tuyết còn thua son phấn
Thì đã không đem râu xanh đối diện với tờ thư trắng
Tạm bỏ ra chút vui thừa mà tôi lại được nhiều may mắn
Để tôi được sát gót tiên đến tận hiên thơ

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Khuôn thơm xa ngắm mấy năm qua;
Nay được chầu bên vẻ Tố Nga.
Mang tính xuề xoà riêng sẵn có;
Giấu lời quê vụng dám thờ ơ?
Ví hay Bạch tuyết thua hồng phấn,
Đâu lấy xanh râu đối trắng tờ.
Ước bỏ vui thừa cho thoả với,
Gót tiên nguyền bám sát hiên thơ

Nguồn: Thơ văn Ninh Tốn, Viện Hán Nôm, NXB Khoa học xã hội, 1984
[1] Tên một khúc ca rất khó hát, khó hoạ theo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ninh Tốn » Tặng tài nữ