03/10/2023 17:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cà Ná

Tác giả: Vũ Bình Lục

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2020 21:28

 

Cà Ná biển chiều xanh mắt cá
Huyền Trân công chúa tắm nơi nào?
Sắc hương một thuở nghiêng trời đất
Hồn quê giờ hoá nước trong veo!
Tương truyền, Huyền Trân khi làm Hoàng hậu Chiêm Thành, thường ra tắm ở vùng biển Cà Ná (Ninh Thuận)

Nguồn: Thơ chọn, Vũ Bình Lục, NXB Hội nhà văn, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Bình Lục » Cà Ná