01/07/2022 14:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ, quên

Tác giả: Lâm Quang Mỹ - Nguyễn Đình Dũng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/07/2009 12:18

 

Một nhớ một quên vốn lẽ thường,
Một nhớ hai quên, đỡ vấn vương
Một nhớ mười quên thành lẩn thẩn,
Không nhớ không quên ấy thiên đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Quang Mỹ » Nhớ, quên