26/10/2021 13:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cam viên
甘園

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 01:09

 

Nguyên tác

春日清江岸,
千甘二頃園。
青雲羞葉密,
白雪避花繁。
結子隨邊使,
開筒近至尊。
後於桃李熟,
終得獻金門。

Phiên âm

Xuân nhật thanh giang ngạn,
Thiên cam nhị khoảnh viên.
Thanh vân tu diệp mật,
Bạch tuyết tị hoa phồn.
Kết tử tuỳ biên sử[1],
Khai đồng cận chí tôn.
Hậu ư đào lý thục,
Chung đắc hiến kim môn.

Dịch nghĩa

Ngày xuân bên bờ sông trong vắt,
Ngàn cây cam trong khu vườn hai mẫu.
Lá rậm rì như mây xanh,
Hoa nhiều san sát như tuyết trắng.
Khi kết trái rồi còn tuỳ ớ vị sứ vùng biên giới,
Bổ ruột ngay cạnh nhà vua.
Chín sau đào với mận,
Nhưng cùng được dâng lên nhà vàng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngày xuân, cạnh bờ sông trong,
Khu vườn hai mẫu, có trồng ngàn cây.
Lá xanh rậm rạp như mây,
Hoa dày tựa tuyết trắng đầy núp bên.
Kết trái còn chờ quan trên,
Moi ruột là lúc tới gần nhà vua.
So đào mận chín, tuy thua,
Cửa vàng một chuyến được đưa tới cùng.
(Năm 763)

[1] Thu thập chuyển về kinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Cam viên