04/07/2020 13:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai khôn bằng Tiết Đinh San

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 09:54

 

Ai khôn bằng Tiết Đinh San
Cũng còn mắc kế nàng Phàn Lê Huê
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai khôn bằng Tiết Đinh San