06/08/2021 09:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dự cảm

Tác giả: Ngô Liêm Khoan

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 15/12/2008 02:03

 

Người nông dân đổ giọt mồ hôi
Biết mình sẽ có hạt lúa vàng cuối vụ

Những đôi lứa yêu nhau
Để biết mình không lẻ loi trên mặt đất này

Những câu thơ tôi viết
Trời xanh lén gieo vào đó hạt buồn
Nên đến ngày thu hoạch
Được từng chùm mây trắng đang bay.
Nguồn: Tập thơ Trở mình trong máng xối, Ngô Liêm Khoan, NXB. Hội Nhà Văn, 2007.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Liêm Khoan » Dự cảm