05/12/2022 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương xuân kỳ 2
傷春其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2011 01:16

 

Nguyên tác

鶯入新年語,
花開滿故枝。
天青風卷幔,
草碧水通池。
牢落官軍速,
蕭條萬事危。
鬢毛元自白,
淚點向來垂。
不是無兄弟,
其如有別離。
巴山春色靜,
北望轉逶迤。

Phiên âm

Oanh nhập tân niên ngữ,
Hoa khai mãn cố chi.
Thiên thanh phong quyển mạn,
Thảo bích thuỷ thông trì.
Lao lạc quan quân tốc,
Tiêu điều vạn sự nguy.
Mấn mao nguyên tự bạch,
Lệ điểm hướng lai thuỳ.
Bất thị vô huynh đệ,
Kỳ như hữu biệt ly.
Ba sơn xuân sắc tĩnh,
Bắc vọng chuyển uy dĩ.

Dịch nghĩa

Oanh hót chào năm mới,
Hoa nở đầy cành cũ.
Trời trong gió cuốn rèm,
Cỏ biếc nước chảy vào ao.
Vất vả quan quân vội,
Mọi việc sa vào nỗi nguy bi thương.
Râu tóc thấy bạc trắng,
Nhìn lại mà nước mắt rơi.
Chẳng phải là không có anh em,
Rõ là có sự biệt ly.
Núi Ba cảnh sắc yên ắng,
Nhìn về phương bắc thấy xa vời.

Bản dịch của Phan Ngọc

Oanh thỏ thẻ đón mừng năm mới,
Hoa nở trên muôn cội cành xưa.
Trời trong gió cuốn màn thưa,
Nước tràn ao cũ cỏ vừa biếc xanh.
Xa quan quân điêu linh chiếc bóng,
Nước tiêu điều muôn việc hỏng muôn.
Tóc râu tự nó bạc luôn,
Xưa nay nước mắt vẫn tuôn tháng ngày!
Các em đó thân này vẫn có,
Biệt li hoài ai nỡ chịu đây!
Núi Ba xuân sắc tĩnh thay,
Mắt nhìn hướng Bắc lòng đầy lo âu.
(Năm 764)
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thương xuân kỳ 2