27/10/2020 05:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Hồ Tây

Tác giả: Nguyễn Quý Đức - 阮貴德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2014 21:26

 

Thiên chân leo lẻo cảnh phong quang,
Ấn ngọc phô kinh buổi vãn lương.
Thuyền chứa nguyệt đài ngần ánh tuyết,
Viện lồng hoa điệp biếc ngần sương.
Sen xanh in trúc lung lay nguyệt,
Vầng biếc hoa mai phảng phất hương.
Tiên giới thế này màu vị thú,
Vườn chi đất tĩnh cảnh nghiêm trang.
Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quý Đức » Vịnh Hồ Tây