06/12/2021 10:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn thực ức cựu
寒食憶舊

Tác giả: Trương Tịch - 張籍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2014 22:44

 

Nguyên tác

京中曹局無多事,
寒食貧兒要在家。
遮莫杏園勝別處,
亦須歸看傍村花。

Phiên âm

Kinh trung tào cục vô đa sự,
Hàn thực bần nhi yếu tại gia.
Già mạc Hạnh Viên thăng biệt xứ,
Diệc tu quy khán bạng thôn hoa.

Dịch nghĩa

Việc quan trong triều không nhiều,
Các trẻ em con nhà nghèo ở trong nhà.
Mặc dù có Hạnh Viên là thắng cảnh đặc biệt,
Ta vẫn muốn về thôn xóm vùng ngoại ô thăm hoa (và dân tình).

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiết hàn thực trong triều ít việc
Thương trẻ em nghèo kiết trong nhà
Hạnh Viên tuy đẹp kiêu sa
Muốn về thăm xóm thăm hoa dân nghèo
Hạnh Viên là một thắng cảnh trong kinh thành, có hoa viên đẹp, nhiều trà đình tửu quán. Các quan trạng nguyên mới đậu thường đến nơi này đãi tiệc mừng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tịch » Hàn thực ức cựu