25/06/2024 05:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lộc Khê Đào Duy Từ

Tác giả: Huỳnh Thúc Kháng - 黃叔沆

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Tuấn Khỉ vào 04/09/2012 17:29

 

Bể dâu thay đổi mấy triều cương
Lũy cũ xanh xanh một giải trường
Rêu đá lờ mờ kinh Hổ trướng
Gió lau leo lắt phú Long Cương
Non sông trơ đó, Thầy đâu vắng?
Con cháu còn đây, giống vẫn cường
Công đức miệng người ghi tạc mãi
Ngàn thu mấy kẻ biết trông gương!
Đăng báo Tiếng dân, số 3-1930.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Thúc Kháng » Lộc Khê Đào Duy Từ