15/06/2021 20:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người tù ở Chillon (05)
The Prisoner of Chillon (05)

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2018 18:20

 

Nguyên tác

The other was as pure of mind,
But formed to combat with his kind;
Strong in his frame, and of a mood
Which ‘gainst the world in war had stood,
And perish’d in the foremost rank
⁠With joy:—but not in chains to pine:
His spirit withered with their clank,
⁠I saw it silently decline—
⁠And so perchance in sooth did mine:⁠
But yet I forced it on to cheer
Those relics of a home so dear.
He was a hunter of the hills,
⁠Had followed there the deer and wolf
⁠To him this dungeon was a gulf,
And fettered feet the worst of ills.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Còn đứa khác cũng tâm hồn trong trắng
Nhưng là loại sinh ra để ở chiến trường
Nó lưng dài, vai rộng, loại hiên ngang
Đương đầu cả với chiến tranh thế giới
Nó sẽ chết ở hàng đầu, vui vẻ
Nhưng không phải sinh ra để chịu xích xiềng
Nghe tiếng cùm, lòng nó đã xốn xang
Tôi thấy nó cứ lịm dần, lặng lẽ
Và sức tôi cũng mỏi mòn theo nó
Nhưng tôi phải cố làm cho nó yên tâm
Nó, của quý của nhà tôi còn lại, rất thân thương
Nó vốn là thợ săn nơi đồi núi
Đuổi theo gót của hươu nai, của sói
Với nó, nhà tù là một thứ vực sâu
Bị xích xiềng là tệ nhất của khổ đau
Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » Người tù ở Chillon (05)