19/07/2024 18:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ ngự chế “Thảo thư hý thành”
奉和御製草書戲成

Tác giả: Vũ Dương - 武陽

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2020 09:43

 

Nguyên tác

帝藻天然大過人,
燕閒肆筆日方曛。
騫翔鸞鳳章滕漢,
起復龍蛟紙落雲。
入妙起驚懷素骨,
出神豪奪伯英筋。
操觚視草何多幸,
預覩龜呈馬負文。

Phiên âm

Đế tảo thiên nhiên đại quá nhân,
Yến nhàn tứ bút nhật phương huân.
Kiển tường loan phụng chương đằng hán,
Khởi phục long giao chỉ lạc vân.
Nhập diệu khởi kinh Hoài Tố cốt,
Xuất thần hào đoạt Bá Anh cân.
Thao cô thị thảo hà đa hạnh,
Dự đổ quy trình mã phụ văn.

Dịch nghĩa

Thơ đế hồn nhiên vượt hẳn mọi người
Thư nhàn vung bút lúc mặt trời sắp lặn
Chữ viết uyển chuyển như loan phượng bay trên trời xanh
Ẩn hiện như rắn rồng quyện trong mây biếc
Cốt cách diệu kỳ chẳng thua kém Hoài Tố
Ngọn bút xuất thần, cứng cỏi đoạt cả tiếng của Bá Anh
Dâng thẻ xem chữ sao nhiều may mắn
Dự vào nét vẽ trên mai rùa và long mã

Bản dịch của Nguyễn Thị Lâm

Thơ đế hồn nhiên vượt trội người
Thư nhàn vung bút rạng phương trời
Phượng loan thoảng bóng trong mây lượn
Ẩn hiện long xà mặt giấy phơi
Nét chữ diệu kỳ, Hoài Tố dáng
Xuất thần ngọn bút, Bá Anh coi
Kính dâng thẻ trúc nhiều may mắn
Dự thấy Hà đồ biết tận nơi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Dương » Phụng hoạ ngự chế “Thảo thư hý thành”