22/01/2022 11:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vắng

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/04/2008 06:40

 

Vắng em rồi ai dẫn anh đôi phố
Sấu vàng đường trăng trở úa chân thu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Vắng