13/08/2020 06:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con cóc

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/08/2005 22:23

 

Con cóc trong hang
Con cóc nhảy ra

Con cóc nhảy ra
Con cóc ngồi đó

Con cóc ngồi đó
Con cóc nhảy đi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con cóc