26/11/2020 01:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch Sa độ
白沙渡

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2008 05:12

 

Nguyên tác

畏途隨長江,
渡口下絕岸。
差池上舟楫,
杳窕入雲漢。
天寒荒野外,
日暮中流半。
我馬向北嘶,
山猿飲相喚。
水清石礧礧,
沙白灘漫漫。
迥然洗愁辛,
多病一疏散。
高壁抵嶔崟,
洪濤越凌亂。
臨風獨回首,
攬轡復三嘆。

Phiên âm

Uý đồ tuỳ trường giang,
Độ khẩu hạ tuyệt ngạn.
Si trì thượng chu tiếp,
Diểu điệu nhập Vân Hán[1].
Thiên hàn hoang dã ngoại,
Nhật mộ trung lưu bán.
Ngã mã hướng bắc tê,
Sơn viên ẩm tương hoán.
Thuỷ thanh thạch lôi lôi,
Sa bạch than mạn mạn.
Quýnh nhiên tẩy sầu tân,
Đa bệnh nhất sơ tản.
Cao bích để khâm dần,
Hồng đào việt lăng loạn.
Lâm phong độc hồi thủ,
Lãm bí phục tam thán.

Dịch nghĩa

Con đường đáng sợ là theo dọc sông dài,
Miệng bến ở ngay chỗ bãi cụt.
Lật đật bước lên thuyền,
Hun hút như theo dòng sông Vân Hán.
Bên ngoài quãng đồng trời rét,
Cảnh trời chiều ngay giữa dòng.
Con ngựa tôi cưỡi hướng về phía bắc mà hí,
Khỉ núi vừa uống nước vừa kêu nhau.
Nước trong trông rõ mồn một,
Cát trắng thác chảy rầm rầm.
Bỗng nhiên rửa sạch sầu khổ,
Lắm bệnh tật trong một lúc bỗng hết.
Vách cao đứng sừng sững,
Sóng lớn vỗ rầm rập.
Giữa cảnh đó chỉ biết quay đầu,
Nắm lấy dây cương ngựa mà thở dài ba cái.

Bản dịch của Huy Cận

Sợ đường bộ, theo đường sông
Bến treo dựng đứng, bờ trông ngất bờ
Thấp cao chân bước xuống đò
Đi vào Vân Hán xa mờ thẳm sâu
Lạnh trời, ngoài nội hoang rầu
Giữa dòng sông chảy âm u ngày tàn
Ngựa nhìn phương Bắc hí ran
Vượn núi uống nước tìm đàn gọi nhau
Nước trong đá nổi làu làu
Thác sa chầm chậm, trắng phau cát bày
Bỗng nhiên rửa hết buồn cay
Bao nhiêu thứ bệnh phút giây tan liền
Tường cao chót vót đá lèn
Lụt trào sóng loạn tung lên tận trời
Đến nơi ngoái cổ trông vời
Gò cương ngựa lại, ba hồi ta than
(Năm 759)

Bạch Sa độ ở thượng du sông Gia Lăng, thuộc Kiếm Châu.

[1] Sông Ngân trên trời. Sông Gia Lăng còn có tên là Tây Hán thuỷ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bạch Sa độ