08/05/2021 03:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô tùng
孤松

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2006 07:04

 

Nguyên tác

亭亭特立歲寒身,
好似羲皇以上人。
螺髻梵王長度嶺,
雞皮仙叟健騰雲。
春回樂共梅生子,
秋靜歡邀桂作賓。
傲盡雪霜還自信,
洪鈞賦予不為貧。

Phiên âm

Đình đình đặc lập tuế hàn thân,
Hảo tự Hy Hoàng[1] dĩ thượng nhân.
Loa kế[2] Phạn Vương trường độ lĩnh,
Kê bì[3] tiên tẩu kiện đằng vân.
Xuân hồi lạc cộng mai sinh tử,
Thu tĩnh hoang yêu quế tác tân.
Ngạo tận tuyết sương hoàn tự tín,
Hồng quân phú dữ bất vi bần.

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Ba đông giá rét, một chồi cây,
Người thuở Hi Hoàng hóa lại đây.
Bụt tóc ốc đâu đang vượt núi,
Tiên da gà nọ, muốn tung mây.
Duyên mai xuân tới sinh nòi giống,
Nghĩa quế thu sang kết bạn bầy.
Khinh tuyết ngạo sương, riêng bẩm tính,
Khuông thiêng khéo đã đúc nên dày.
Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 354
[1] Vua Phục Hy đời thượng cổ Trung Hoa, tượng trưng cho khí tiết cao thượng của bậc thánh nhân.
[2] Lá cây tùng xoăn như tóc Bụt (bụt ốc).
[3] Vỏ cây tùng sù sì như da gà (da nhăn nheo của vị lão tiên).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Cô tùng