01/04/2023 07:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu hồ 2
有狐 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 11:52

 

Nguyên tác

有狐綏綏,
在彼淇厲。
心之憂矣,
之子無帶。

Phiên âm

Hữu hồ tuy tuy,
Tại bỉ Kỳ lệ
Tâm chi ưu hĩ,
Chi tử vô đế (đái).

Dịch nghĩa

Có con chồn đi lang thang một mình,
Ở chỗ nước sâu của sông Kỳ kia.
Lòng em lo sầu,
Cho người ấy không có đai nịt (ở goá không vợ, không ai may dây nịt cho).

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lang thang chồn bước một mình.
Sông Kỳ đã thấy băng ghềnh chỗ sâu.
Lòng em luống những bi sầu,
Nỗi chàng thiếu nịt, ai đâu may giùm ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc tỷ.

lệ: chỗ nước sâu có thể đi ngang qua.
đái (đọc đế): dây nịt để thắt ngang lưng.

Ở chỗ nước sâu đi ngang qua được thì có thể mang dây nịt, không sợ bị ướt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Hữu hồ 2