09/12/2022 09:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Lỗ môn phiếm chu kỳ 1
東魯門泛舟其一

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2014 14:13

 

Nguyên tác

日落沙明天倒開,
波搖石動水瀠迴。
輕舟泛月尋溪轉,
疑是山陰雪後來。

Phiên âm

Nhật lạc sa minh thiên đảo khai,
Ba dao thạch động thuỷ oanh hồi.
Khinh chu phiếm nguyệt tầm khê chuyển,
Nghi thị sơn âm tuyết hậu lai.

Dịch nghĩa

Mặt trời đã lặn, cát sáng, cảnh trời đổi khác,
Sóng nước chảy xiết vào bờ đá, nước xoáy chảy ngược lại.
Dưới ánh trăng mơ hồ, ta quay thuyền nhỏ tìm nguồn gốc,
Có lẽ do tuyết đọng trên bờ núi nam đang tan.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chiều cát sáng, cảnh trời đổi khác
Sóng xiết bờ như thác xoáy tuôn
Dưới trăng thuyền nhỏ tìm nguồn
Nghi rằng tuyết đọng nay tuôn thành dòng
Đông Lỗ môn là danh xưng đời Đường của huyện Duyện Châu, nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Năm 741, tác giả đưa gia quyến dời lên Duyện Châu. Nơi đây ông xướng hoạ thi ca với các thi nhân sở tại, thành lập nhóm sáu người tự gọi là "Trúc khê lục dật".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Đông Lỗ môn phiếm chu kỳ 1