17/08/2022 15:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ Mộng Đắc cố tửu nhàn ẩm, thả ước hậu kỳ
與夢得沽酒閑飲且約後期

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/10/2013 07:26

 

Nguyên tác

少時猶不懮生計,
考後誰能惜酒錢。
共把十千沽一斗,
相看七十欠三年。
閑征雅令窮經史,
醉聽清吟勝管弦。
更待菊黃家釀熟,
共君一醉一陶然。

Phiên âm

Thiếu thì do bất ưu sinh kế,
Khảo hậu thuỳ năng tích tửu tiền.
Cộng bả thập thiên cô nhất đấu,
Tương khan thất thập khiếm tam niên.
Nhàn chinh nhã lệnh cùng kinh sử,
Tuý thính thanh ngâm thắng quản huyền.
Cánh đãi cúc hoàng gia nhưỡng thục,
Cộng quân nhất tuý nhất đào nhiên.

Dịch nghĩa

Lúc tuổi trẻ đã không màng sinh kế,
Nay về già ai còn tiếc tiền rượu ?
Chung nhau mua loại rượu mười ngàn quan một đấu,
Nhìn nhau mới thấy thiếu ba năm cùng tròn bảy mươi tuổi.
Rượu vào, lời hay ý đẹp thoát ra bằng thơ,
Nghe giọng ngâm thanh tao còn thích hơn nghe đàn sáo.
Đợi rượu cúc nhà tôi ủ chín,
Mời ông tới đánh chén một bữa thật no say.

Bản dịch của Viên Thu

Trẻ thì kế sống chẳng ưu tiên,
Già hẳn rượu ngon chả tiếc tiền.
Bạc cộng mười ngàn mua một đấu,
Tuổi cùng bảy chục thiếu ba niên.
Vui tràn thi hứng, thôi kinh sử,
Say lắng lời ngâm, chán sáo huyền.
Đợi lúc nhà mình thơm rượu cúc,
Mời ông cùng một trận say riêng.
Mộng Đắc là tự của Lưu Vũ Tích, bạn thơ, bạn đồng niên và cũng là bạn đồng liêu của tác giả. Bài này viết khoảng năm 837, lúc đó hai ông vừa 67 tuổi. Họ Bạch làm Thái tử thiếu truyền, họ Lưu làm Thái tử tân khách. Hai ông ra quán ở đông đô Lạc Dương chung tiền mua rượu quý uống, nhân đó họ Bạch mời họ Lưu lại nhà mình uống rượu cúc cho kỳ hẹn tới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Dữ Mộng Đắc cố tửu nhàn ẩm, thả ước hậu kỳ