21/09/2021 09:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài niệm

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 02:12

 

Từ phen sóng nước gieo neo
Mấy hoa tan tác mấy bèo nổi trôi!
Thú xưa còn bấy nhiêu thôi:
Hồn thi nhân với giọng người danh ca

Mặt nhìn mặt còn ngờ trong giấc mộng
Phải rằng đây vang bóng một thời xưa?
Gác Đằng-Vương(1) thuở ấy họp bình thơ
Người trong cuộc bây giờ đâu nhạn cá?
Giai nhân hoàn bội quy trường dạ
Danh sĩ phong trần tẩu mỹ nhiêm
Trải tang thương cùng đau đớn nỗi niềm
Nhịp xênh phách lại càng thêm gợi nhớ
Lệ trên tiệc những hơn người chan chứa
Xót cho nhau mang lấy chữ Tài chi!
Đâu đây chợt vẳng tiếng tỳ...
1. Trong quyển Loạn Trung Bút, hai chữ "Đằng-Vương" ghi là "Cuồng Ngâm", nhưng Vũ Hoàng Chương cũng cho biết thêm nguyên ý viết là "Dì Năm". Dì Năm là tên gọi người đào nương họ Chu,có lẽ là Chu Thị Năm,bạn tình của Nguyễn Tuân, tác giả tùy bút Vang Bóng Một Thời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Hoài niệm