06/12/2022 02:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn thu bồi Nghiêm trịnh công Ma Hà trì phiếm chu, đắc khê tự
晚秋陪嚴鄭公摩訶池泛舟,得溪字

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 18:04

 

Nguyên tác

湍駛風醒酒,
船回霧起堤。
高城秋自落,
雜樹晚相迷。
坐觸鴛鴦起,
巢傾翡翠低。
莫須驚白鷺,
為伴宿清溪。

Phiên âm

Thoan sử phong tỉnh tửu,
Thuyền hồi vụ khởi đê.
Cao thành thu tự lạc,
Tạp thụ vãn tương mê.
Toạ xúc uyên ương khởi,
Sào khuynh phỉ thuý đê.
Mạc tu kinh bạch lộ,
Vi bạn túc thanh khê.

Dịch nghĩa

Vun vút gió làm tỉnh rượu,
Thuyền quay về, trên bờ đê có mây.
Thành cao nên thu tự biến mất,
Lùm cây buổi chiều trông mờ mờ.
Ngồi xát vào nhau, chim uyên ương giờ đứng dậy,
Tổ nghiêng chim trả thấy thấp.
Chớ làm cho cò trắng hoảng sợ,
Có thể kết bạn với nó ở nơi khe trong được.

Bản dịch của Phạm Doanh

Vùn vụt gió tỉnh rượu,
Thuyền về mây trên đê.
Thành cao thu lẩn bóng,
Lùm cây, tối đã về.
Tổ nghiện, phỉ thuý thấp.
Ngồi cạnh, uyên ương đi.
Chớ làm cò trắng sợ,
Làm bạn ở trong khe.
(Năm 764)

Nguyên chú: "Trì tại Trương Nghi tử thành nội" 池在張儀子城內 (Ao tại trong thành Trương Nghi).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vãn thu bồi Nghiêm trịnh công Ma Hà trì phiếm chu, đắc khê tự