23/01/2022 22:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 49

Tác giả: Nguyễn Vũ Tiềm

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/05/2019 06:15

 

Bỗng dưng hồi ức khói nhang
Mẹ tôi đông chợ, hội làng đông son
Cha tôi nguyên đán tâm hồn
Tổ tiên đoàn tụ, cháu con xa nhà...
Nguồn: Nguyễn Vũ Tiềm, Hoài nghi và tin cậy (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vũ Tiềm » Bài số 49