05/08/2020 10:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai chân leo đá đã mòn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2016 15:05

 

Hai chân leo đá đã mòn,
Hai tay chai rạn hãy còn trơ trơ.
Còn duyên, còn cuốc, còn nhờ,
Hết duyên bị gậy ngồi chờ cổng kho.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hai chân leo đá đã mòn