27/05/2022 06:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 5

Tác giả: Ngô Nhân Tĩnh - 吳仁靜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 06/12/2018 16:53

 

Phiên âm

Thông thông cô nhạn độ Nam phi,
Viễn địa tiêu điều nhật tịch huy.
Than thượng khách thuyền kỵ thạch quá,
Khê tiền thôn nữ thái tang quy.
Vô biên lạc diệp mai hoa kính,
Bất tận khinh yên yểm trúc phi.
Hốt ức khứ niên kim nhật sự,
Triêu Dương các[1] thượng tứ hàn y.

Dịch nghĩa

Vội vàng nhạn lẻ bay về Nam,
Chốn xa tiêu điều ánh mặt trời chiều tà.
Trên bãi thuyền khách cưỡi đá mà qua,
Trước khe gái quê đi hái dâu về.
Lá rụng tới tấp trên đường trồng hoa mai,
Khói nhẹ cuồn cuộn che lấp cửa tre.
Bỗng nhớ cũng ngày này năm trước,
Trên gác Triêu Dương được ban thưởng áo ngự hàn.

Bản dịch của Hoài Anh

Về Nam nhạn lẻ vội vàng,
Chốn xa trong ánh tà dương lạnh lùng.
Thuyền cưỡi đá trên bãi nông,
Hái dâu cô gái đi vòng qua khe.
Đường mai lá đổ bộn bề,
Khói mờ cuồn cuộn lấp che cửa sài.
Nhớ năm trước cũng ngày này,
Gác Triêu Dương được áo dày thưởng ban.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Đồng Nai, 2006
[1] Ở thành Phú Xuân. Vào tháng mười năm Tân Dậu (1801) ông được vua Gia Long ban áo ngự hàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Nhân Tĩnh » Nhâm Tuất niên mạnh đông sứ hành do Quảng Đông thuỷ trình vãng Quảng Tây, hoạ Trịnh Cấn Trai thứ lạp ông tam thập vận kỳ 5