16/05/2022 14:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký phỏng y quan Lê tiên sinh tự Đình Thám, bộ hiệp tá Chu Khuê ký phỏng nguyên vận
寄訪醫官黎先生字廷探步協佐周圭寄訪原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 17/01/2015 20:01

 

Nguyên tác

朝來杏圃暮禪林,
利藪名區莫漫尋。
金液成丹師扁鵲,
碧紗繡像禮觀音。
喚醒塵夢人兼我,
解說玄機古與今。
蔬菜自怡忘鼎食,
袈裟未著也何心。

Phiên âm

Triêu lai hạnh phố[1] mộ thiền lâm,
Lợi tẩu danh khu mạc mạn tầm.
Kim dịch thành đan sư Biển Thước[2],
Bích sa tú tượng lễ Quan Âm.
Hoán tinh trần mộng nhân kiêm ngã,
Giải thuyết huyền cơ cổ dữ kim.
Sơ thái tự di vong đỉnh thực[3],
Cà sa vị trước dã hà tâm.

Dịch nghĩa

Sáng sớm tới bịnh viện làm việc, chiều viếng chùa
Ít đến chốn phồn hoa danh lợi
Học theo thầy Biển Thước lo chuyện thuốc thang
Chăm nom cúng lễ phật Quan Âm
Lo bảo cho người, cho ta, việc đời là cõi mộng
Dạy dỗ chuyện xưa, chuyện nay về huyền cơ trời đất
Rau cỏ đạm bạc vẫn vui, quên đi sơn hào hải vị
Nghĩ thế nào mà chưa mặc áo cà sa

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Sáng tính việc y tối viếng chùa
Ðường danh nẻo lợi chẳng đòi đua
Theo thầy Biển Thước chăm nghề thuốc
Bái tượng Quan Âm kính lễ thờ
Thức tỉnh cõi trần giấc mộng mị
Thuyết lời kim cổ chuyện huyền cơ
Rau dưa đạm bạc quên danh lợi
Theo phật cà sa dẫu vẫn chưa
[1] Chỉ nơi chữa bệnh, do chữ "hạnh lâm" 杏林. Đời Tam Quốc, người nước Ngô là Đổng Phụng ở ẩn tại Lư Sơn, chữa bệnh không lấy tiền, chỉ yêu cầu bệnh nhân sau khi lành bệnh trồng 5 cây Hạnh, bệnh nhẹ thì tồng một cây. Vài năm sau, số cây hạnh trồng được đã hơn vạn cây thành rừng. Về sau người đời dùng "hạnh lâm" (rừng Hạnh) để chỉ giới y học.
[2] Một danh y của Trung thời Chiến Quốc.
[3] Do câu "chung minh đỉnh thực" 鍾鳴鼎食. Người nhà giàu xưa bày đỉnh đựng thức ăn, khi ăn thì đánh chuông báo giờ. Ý chỉ nhà giàu có, nhà quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Ký phỏng y quan Lê tiên sinh tự Đình Thám, bộ hiệp tá Chu Khuê ký phỏng nguyên vận