23/03/2023 16:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bao giờ trăng bóng song đôi

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 31/03/2016 17:03

 

Bao giờ trăng bóng song đôi
Hai ta mới có trọn lời yêu thương
Bao năm mòn bước con đường
Cỏ cây quen mặt tình trường chưa quen.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Bao giờ trăng bóng song đôi