28/06/2022 10:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Muốn chết

Tác giả: Hoàng Ngọc Giao

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2021 07:05

 

Sống mãi đàn ngây nó ước ao!
Thế mà muốn chết có thằng tao.
Mũ vàng, ấn ngọc không màng tưởng,
Nước Nhược, non Bồng những khát khao.
Chín suối đã yên hồn bất diệt,
Ba sinh thôi hết chuyện tầm phào.
Trời cao ắt muốn tìm trao mạng.
Đố biết Ia chơi phiếm chỗ nào?
Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 124

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Ngọc Giao » Muốn chết