11/12/2022 06:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mục xuân

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 10/05/2008 04:09

 

Gõ sừng mục tử lại cô thôn
   Bà huyện Thanh Quan


Cặp chiên non
Em chăn đường phố hẹn
Bước mục xuân
Đàn nghé thẹn
          tin lành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Mục xuân