16/08/2020 01:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trách người quân tử bạc tình (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 15:01

 

Trách người quân tử bạc tình,
Chơi hoa rồi lại bẻ cành bán rao.
Khảo dị:
Trách người quân tử vô danh,
Chơi hoa, xong lại bẻ cành bán rao.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trách người quân tử bạc tình (I)