30/11/2021 11:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ hạ tức sự
初夏即事

Tác giả: Vương An Thạch - 王安石

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Diệp Y Như vào 07/08/2010 08:34

 

Nguyên tác

石梁茅屋有彎碕,
流水濺濺度西陂。
晴日暖風生麥氣,
綠陰幽草勝花時。

Phiên âm

Thạch lương mao ốc hữu loan kỳ,
Lưu thủy tiên tiên độ tây pha.
Tình nhật noãn phong sinh mạch khí,
Lục âm u thảo thắng hoa thì.

Bản dịch của Quỳnh Chi

Lều tranh cầu đá lượn quanh,
Giòng sông êm lững lờ xanh đôi bờ.
Hương đồng nắng hạ gió đưa,
Cỏ xanh bóng mát không hoa nào bằng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương An Thạch » Sơ hạ tức sự