28/11/2022 22:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng tống Khanh nhị ông thống tiết độ trấn quân hoàn Giang Lăng
奉送卿二翁統節度鎮軍還江陵

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 22:19

 

Nguyên tác

火旗還錦纜,
白馬出江城。
嘹唳鳴笳發,
蕭條別浦清。
寒空巫峽曙,
落日渭陽情。
留滯嗟衰疾,
何時見息兵。

Phiên âm

Hoả kỳ hoàn cẩm lãm,
Bạch mã xuất giang thành.
Liệu lệ minh già phát,
Tiêu điều biệt phổ thanh.
Hàn không Vu Giáp thự,
Lạc nhật Vị Dương tình[1].
Lưu trệ ta suy tật,
Hà thời kiến tức binh.

Dịch nghĩa

Cờ đỏ quấn quanh dây neo gấm,
Ngựa trắng ra khỏi thành bên sông.
Tiếng khèn réo rắt vang,
Buồn bã rời bến trong vắt.
Buổi rạng đông nơi bầu trời Vu Giáp lạnh,
Vào cuối ngày nghĩ đến tình Vị Dương.
Rề rề than cho cái thân đau yếu,
Lúc nào thì mới hết chiến tranh.

Bản dịch của Phạm Doanh

Cờ đỏ mắc neo gấm,
Thành sông, ngựa trắng rời.
Réo rắt, vang lừng ốc,
Buồn thảm, ra khỏi doi.
Sáng Vu Giáp trời lạnh,
Chiều Vị Dương tình lơi.
Rề rề thương đau yếu,
Chừng nào chinh chiến thôi.
(Năm 767)

[1] Chỉ tình nghĩa giữa cậu với cháu. Theo Kinh thi: "Ngã tống cữu thị, Viết chí Vị Dương" 我送舅氏,曰至渭陽.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phụng tống Khanh nhị ông thống tiết độ trấn quân hoàn Giang Lăng