26/09/2022 03:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

No Pasaran!
No Pasaran!

Tác giả: Władysław Broniewski

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 17/11/2008 06:04

 

Nguyên tác

Umierający republikanie,
brocząc po bruku krwią swoich ran,
w krwi umaczanym palcem po ścianie
wypisywali: "No pasaran!"

Ogniem, żelazem napis ten ryto
pośród barykad z bruku i serc.
Tak się rodziła wolność Madrytu,
droższa niż życie, trwalsza niż śmierć.

Na nią dwa lata parły faszyzmy,
ogniem, żelazem żłobiąc jej kształt.
Wolność na posąg rosła ojczyzny,
tej, która depcze ucisk i gwałt.

W wierszu mym - wolność, równość, braterstwo,
wiersz mój zbroczony krwią swoich ran.
Jeśli ma zginąć, niech poprzez śmierć swą
głosi nadzieje: "No pasaran!"

Bản dịch của Thanh Lê

Những người cộng hoà đã chết
Máu trên đường lai láng, những vết thương
Tay vấy lên khắp những bức tường
Họ viết bằng máu: No pasaran!

Tấm bảng ấy tạc bằng sắt lửa
Giữa chiến hào của đất đá tim gan
Thành Madrid tự do đẻ ra ngày bất diệt
Quý hơn cuộc đời, bền hơn cái chết

Hai năm qua quân thù chà đạp nền tự do đất nước
Với máu lửa gươm đao một lòng đã quyết
Tự do của Tổ quốc đã xây nên bức tường thân thiết
Nhắc diệt bạo tàn và áp bức cuồng ngông

Trong thơ tôi: tự do, bình đẳng, bác ái
Lời thơ tôi vấy máu những vết thương
Nếu có chết vẫn hô vang hai tiếng:
No pasaran!
No Pasaran! (Tiếng Tây Ban Nha) nghĩa là: Không được đi qua!
Nguồn: Thơ Brôniepxki, NXB Văn học, 1984

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Władysław Broniewski » No Pasaran!