24/10/2021 18:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm sự

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:33

 

Thánh thót mưa rơi trời se lạnh
Cùng thơ vương víu khách chờ thơ
Bâng khuâng dòng chảy bao mưa nắng
Bến nước Hương Giang gió lững lờ.

Dòng dòng tâm sự xuôi về đâu
Nâng chén tương phùng có dễ đâu
Nào khách văn chương giờ đâu hỡi
"Sông Tương" khúc phổ thuở ban đầu.

Hoa tím bằng lăng cùng nở rộ
Giật mình nghe lạnh dưới trăng thâu...
Huế tháng 2-1997

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Tâm sự