24/06/2021 19:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (08)
Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (08)

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2018 17:57

 

Nguyên tác

Something too much of this: but now ‘tis past,
And the spell closes with its silent seal.
Long-absent Harold reappears at last;
He of the breast which fain no more would feel,
Wrung with the wounds which kill not, but ne’er heal;
Yet Time, who changes all, had altered him
In soul and aspect as in age: years steal
Fire from the mind as vigour from the limb;
And life’s enchanted cup but sparkles near the brim.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Nói đã nhiều - nay đã là quá khứ
Khoá chặt rồi với dấu ấn lặng im
Chàng Hê-râu lại xuất hiện như thường
Chàng mà tim nay không còn xúc động
Đầy thương tích, không chết nhưng không lành hẳn
Thay tuổi chàng, thay dáng dấp, tâm hồn
Trí không lửa và chân tay không sức
Cho đến cái ly đời thiêng liêng rất mực
Cũng chỉ còn lấp lánh ở miệng thôi
Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (08)