12/08/2020 20:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ừ thì...

Tác giả: Bằng Việt - Nguyễn Việt Bằng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 29/06/2009 03:37

 

Ừ thì... vẫn đầy mỹ phẩm, hương thơm,
Chỉ ít ai thèm hương cau, hương bưởi!

Ừ thì... vẫn đầy sông sâu, bến đợi,
Chỉ ít ai còn nhớ tiếng gọi đò...

Ừ thì... vẫn còn Tấm Cám như xưa,
Chỉ ít ai nuôi Tấm trong quả thị.

Ừ thì... vẫn còn núi nàng Tô Thị,
Chỉ ít ai ngờ núi gắn xi măng![1]

Ừ thì... vẫn còn vằng vặc vầng trăng,
Chỉ ít ai tìm cây đa, chú Cuội.

Ừ thì... đời này vẫn còn vị muối,
Chỉ ít ai còn gắn với gừng cay...

Ừ thì... vẫn còn chén rượu, cơn say,
Chỉ ít ai ngông - thích làm Lý Bạch!

Ừ thì... vẫn còn đất thiêng, long mạch,
Chỉ ít ai tin: Cá chép hoá Rồng!
2007

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010
[1] Nàng Tô Thị trong di tích tự nhiên ở Lạng Sơn đã bị sập trong khi phá đá nung vôi. Người ta đã phải phục hồi lại Nàng Tô Thị bằng cách gắn xi măng, ghép lại các mảnh vỡ!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bằng Việt » Ừ thì...