15/08/2020 13:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật kỳ 3
九日其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/05/2015 10:40

 

Nguyên tác

舊與蘇司業,
兼隨鄭廣文。
采花香泛泛,
坐客醉紛紛。
野樹歌還倚,
秋砧醒卻聞。
歡娛兩冥漠,
西北有孤雲。

Phiên âm

Cựu dữ Tô tư nghiệp,
Kiêm tuỳ Trịnh quảng văn.
Thái hoa hương phiếm phiếm,
Toạ khách tuý phân phân.
Dã thụ ca hoàn ỷ,
Thu châm tỉnh khước văn.
Nan ngu lưỡng minh mạc,
Tây bắc hữu cô vân.

Dịch nghĩa

Trước kia cùng với tư nghiệp Tô Đoan,
Lại còn kèm theo cả Trịnh Kiền.
Hái hoa, mùi thơm ngào ngạt,
Khách ngồi, rượu bốc lâng lâng.
Cây ngoài đồng ca hát chán rồi tựa,
Đá giặt vải mùa thu tỉnh rượu lại nghe thấy.
Vui sướng lẫn mơ mơ màng màng,
Miền tây bắc có đám mây lờ lững.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trước cùng Tô tư nghiệp,
Lại kèm Trịnh quảng văn.
Hoa hái hương ngào ngạt,
Khách ngồi xỉn dần dần.
Cây đồng ca xong dựa,
Chày giặt tỉnh nghe gần.
Vui sướng lẫn mờ mịt,
Tây bắc mây chuyển vần.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Cửu nhật kỳ 3