21/07/2024 13:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan định hậu hý tặng
官定後戲贈

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/01/2014 04:09

 

Nguyên tác

不作河西尉,
凄涼為折腰。
老夫怕趍走,
率府且逍遙。
耽酒須微祿,
狂歌托聖朝。
故山歸興盡,
回首向風飆。

Phiên âm

Bất tác Hà Tây uý,
Thê lương vi chiết yêu.
Lão phu phạ xu tẩu,
Lô phủ[1] thả tiêu dao.
Đam tửu tu vi lộc,
Cuồng ca thác thánh triều.
Cố sơn quy hứng tận,
Hồi thủ hướng phong tiêu.

Dịch nghĩa

Không nhận chức uý ở Hà Tây,
Vì nghĩ phải khom lưng khốn khổ lắm.
Thân già nay ngại đôn đáo,
Nên thấy chức giữ kho này được thong thả hơn.
Ham rượu nên cần phải có lương,
Cứ việc ca ngợi bừa về chế độ trong sáng này.
Hết cái hứng về quê cũ rồi,
Quay đầu theo hướng gió thổi vi vu.

Bản dịch của Nhượng Tống

Huyện uý không làm nổi
Khom lưng chuyện bẽ bàng
Thân già ngại đi lại
Suất phủ[2] hãy xênh xang
Hát nhảm chờ ơn chúa
Uống say cần chút lương
Về vườn thôi gác chuyện
Gió lật mái đầu sương
Năm Thiên Bảo thứ 14 (755), Đỗ Phủ được ban chức Hà Tây huyện uý nhưng ông không nhận nên được chuyển làm Hữu vệ suất phủ Vị tào tham quân, một chức quan coi giữ khí giới trong quân. Bài thơ này làm vào khoảng tháng 10 năm đó, đề dùng chữ "hí tặng" nhưng kỳ thực rất thương tâm.


[1] Tên một nhà phủ quan, có từ đời Tần.
[2] Dịch giả phiên âm sai chữ "lô phủ".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quan định hậu hý tặng