03/12/2022 01:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giới nghiêm
Couvre-feu

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 22/04/2008 21:14

 

Nguyên tác

Que voulez-vous la porte était gardée
Que voulez-vous nous étions enfermés
Que voulez-vous la rue était barrée
Que voulez-vous la ville était matée
Que voulez-vous elle était affamée
Que voulez-vous nous étions désarmés
Que voulez-vous la nuit était tombée
Que voulez-vous nous nous sommes aimés.

Bản dịch của Tế Hanh

Làm thế nào cửa bị gác rồi
Làm thế nào chúng ta bị nhốt rồi
Làm thế nào đường phố bị chặn rồi
Làm thế nào thành phố bị chế ngự rồi
Làm thế nào nó bị bỏ đói rồi
Làm thế nào chúng ta bị tước vũ khí rồi
Làm thế nào Đêm đã xuống rồi
Làm thế nào chúng ta yêu nhau rồi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Giới nghiêm