04/03/2021 11:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu phố ca kỳ 17
秋浦歌其十七

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2006 13:20

 

Nguyên tác

桃波一步地,
了了語聲聞。
闇與山僧別,
低頭禮白雲。

Phiên âm

Đào ba nhất bộ địa,
Liễu liễu ngữ thanh văn.
Ám dữ sơn tăng biệt,
Đê đầu lễ bạch vân[1].

Dịch nghĩa

Sóng hoa đào trôi xa thêm một bước,
Vẫn nghe rõ những lời của người nơi xa.
Ngầm từ biệt vị sư trên núi,
Cúi đầu chào vầng mây trắng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sóng hoa đào dập dờn mỗi bước
Phải hiểu rằng đang thốt thành lời
Tiễn sư trên núi xuống xuôi
Và đang cúi lạy trắng trời mây bay.
(Năm 754)

[1] Ám chỉ người phiêu bạc chưa biết sẽ về đâu, không nơi cố định. Thơ Vương Duy: Đãn khứ mạc phục vấn, Bạch vân vô tận thì 但去莫復問,白雲無盡時.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thu phố ca kỳ 17