19/08/2022 22:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn tình (Cao Đường mộ đông tuyết tráng tai)
晚晴(高唐暮冬雪壯哉)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2014 21:01

 

Nguyên tác

高唐暮冬雪壯哉,
舊瘴無復似塵埃。
崖沉穀沒白皚皚,
江石缺裂青楓摧。
南天三旬苦霧開,
赤日照耀從西來,
六龍寒急光裴回。
照我衰顏忽落地,
口雖吟詠心中哀。
未怪及時少年子,
揚眉結義黃金臺。
洎乎吾生何飄零,
支離委絕同死灰。

Phiên âm

Cao Đường[1] mộ đông tuyết tráng tai,
Cựu chướng vô phục tự trần ai.
Nhai trầm cốc một bạch ngai ngai,
Giang thạch khuyết liệt thanh phong tồi.
Nam thiên tam tuần khổ vụ khai,
Xích nhật chiếu diệu tòng tây lai,
Lục long[2] hàn cấp quang bùi hồi.
Chiếu ngã suy nhan hốt lạc địa,
Khẩu tuy ngâm vịnh tâm trung ai.
Vị quái cập thì thiếu niên tử,
Dương my kết nghĩa hoàng kim đài[3].
Kịp hồ ngô sinh hà phiêu linh,
Chi ly uỷ tuyệt đồng tử hôi.

Dịch nghĩa

Nơi Cao Đường một tối mùa đông tuyết rất nhiều,
Khí độc cũ không bớt, như bụi mờ.
Mé núi ngập, hang lấp trắng xoá cả một vùng,
Đá sông nhấp nhô, cây phong xanh nghiêng ngửa.
Trời nam ba tuần rồi hơi sương mờ,
Mặt trời đỏ rực nơi trời tây,
Sáu con rồng lạnh vụt sáng dài dài.
Nó chiếu vào sắc mặt tiều tuỵ của ta, rồi bỗng rơi xuống đất,
Miệng tuy ngâm vịnh đấy, mà lòng buồn bã.
Gặp thời chưa quen với những người tuổi trẻ,
Nhướng mắt nhìn lên đài những người trọng nghĩa.
Khổ thay sao đời ta nhiều cay đắng,
Rã rời tan nát như tro nguội.

Bản dịch của Nhượng Tống

Tháp chạp Cao Đường tuyết mạnh thay
Hơi độc quang không vẻ mọi ngày
Núi chìm hang ngập trắng xan xát
Núi lở đá núi! Xơ ngàn cây
Trời nam đẫy tháng mới tan mây
Mặt trời đỏ chói rọi từ tây
Chập chờn sáng lạnh, sáu rồng bay
Bóng già bỗng chốc in trên đất
Miệng tuy nghêu ngao, lòng chua cay
Kíp thời nhìn lại phường trai trẻ
Đền vàng ngày, tháng vui bạn bầy
Rã rời, tan tác như tro nguội
Lưu lạc đời mình chán ngán thay
(Năm 767)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Mượn chữ trong bài Cao Đường phú của Tống Ngọc nói chuyện thần núi Vu ở Cao Đường.
[2] Theo thần thoại xưa, thần mặt trời đi xe có 6 rồng kéo.
[3] Đài vàng do Yên Chiêu Vương thời Chiến Quốc dựng để đón tiếp kẻ hiền trong thiên hạ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Vãn tình (Cao Đường mộ đông tuyết tráng tai)