04/06/2023 22:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tí Dạ biến ca kỳ 1
子夜變歌其一

Tác giả: Lục Quy Mông - 陸龜蒙

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2014 15:32

 

Nguyên tác

人傳歡負情,
我自未嘗見。
三更開門去,
始知子夜變。

Phiên âm

Nhân truyền hoan[1] phụ tình,
Ngã tự vị thường kiến.
Tam canh khai môn khứ,
Thuỷ tri “Tí Dạ biến”.

Dịch nghĩa

Người ta đồn chàng phụ tình với thiếp,
Nhưng thiếp chưa tận mắt thấy.
(Nay) lúc canh ba chàng mở cửa ra đi,
Thì thiếp mới hiểu “Tí Dạ biến” là gì.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Người đồn chàng phụ thiếp rồi,
Chỉ chưa mắt thiếp thấy thôi đó mà.
Canh ba mở cửa chàng ra,
Mới hay “Tí Dạ biến ca” là gì.
Tí Dạ ca vốn là nhạc phủ chép trong Nhạc phủ thi tập, tương truyền do người con gái đời Tấn tên là Tí Dạ viết ra, gồm 42 bài, lời ca rất ai oán về cảnh chồng tòng quân xa nhà. Đời sau nhiều người dựa vào đó để viết các bài với nội dung tương tự.

Tí Dạ biến ca nghĩa chính là khúc biến tấu từ bài ca của Tí Dạ, nhưng còn ám chỉ việc lúc nửa đêm trai gái thay lòng, tình yêu biến chuyển. “Tí dạ” là giờ Tí lúc nửa đêm, “biến” chỉ sự thay đổi.

[1] Tiếng người con gái thời cổ xưng hô với người yêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Quy Mông » Tí Dạ biến ca kỳ 1