22/05/2022 21:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp gỡ người tình
Lover’s meeting

Tác giả: Ray Mathew

Nước: Australia
Đăng bởi hongha83 vào 01/09/2021 11:26

 

Nguyên tác

Why is it
That even with the cicadas shrilling sound
So locust-loud it seems that heat has found
A voice the land stays silent the waters of its bay
Stainless steel and its trees quiet?

It is because there is nothing to say,
Because there is nothing to be said.

Why is it
That even with sunlight losing light
To the leaves in water-turn of bright unbright
The leaves seem silent and the crow-call far away
Mere hovering on the land’s quiet?

It is because there is nothing to say,
Because there is nothing to be said.

Why is it
That even with the heart so loud with love
The rock so cool to hold the sky above
So frail to touch the light so fluid to stay
That tongue makes words but heart is quiet?

It is because there is nothing to say,
Because there is nothing to be said.

Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Sao thế nhỉ, tiếng ve sầu não nuột
Tiếng rung cao giữa cơn nóng rạt rào
Đất vẫn yên nước đổ về vùng vịnh
Ánh thép buồn cây đứng lặng nơi nao

Thắc mắc mãi có điều gì chưa nói
Cũng bởi vì chẳng nói được gì đâu

Sao thế nhỉ, ánh mặt trời nhoà nhạt
Lá đổi dòng máu sáng tối liền nhau
Những chiếc lá lặng câm không nói được
Quạ bay xa miền đất quạnh kêu gào

Thắc mắc mãi có điều gì chưa nói
Cũng bởi vì chẳng nói được gì đâu

Sao thế nhỉ, trái tim yêu rộn rã
Đá lạnh căm trơ mắt với trời cao
Chút ánh sáng cũng mong manh lay động
Lời rộn ràng, trái tim bặt âm hao

Thắc mắc mãi có điều gì chưa nói
Cũng bởi vì chẳng nói được gì đâu
Nguồn: Thơ tình song ngữ, Liễu Nga Đoan, NXB Trẻ, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ray Mathew » Gặp gỡ người tình