27/09/2022 08:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 018
山居百詠其十八

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Diệp Y Như vào 08/01/2011 10:56

 

Nguyên tác

山居養拙度餘年,
榮辱分明在目前。
實乃世情朝暮改,
必然滄海變桑田。

Phiên âm

Sơn cư dưỡng chuyết độ dư niên,
Vinh nhục phân minh tại mục tiền.
Thực nãi thế tình triêu mộ cải,
Tất nhiên thương hải biến tang điền.

Dịch nghĩa

Ở vụng chốn núi rừng cho qua những ngày còn lại,
Cái vinh nhục đều nhận rõ cả.
Nếu tình đời thực sự thay đổi sáng tối,
Hẳn là diễn ra cảnh bãi bể nương dâu.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Năm tàn vụng sống chốn rừng sâu,
Vinh nhục trần gian có lạ đâu.
Nếu để tình đời nhầm sớm tối,
Hẳn là bãi biển hoá nương dâu.
Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 018