12/08/2020 01:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc Đường đề Khai Nguyên quán Tự Lạc tiên sinh kiều cư, nhân thứ kỳ vận
菊堂題開元觀自樂先生僑居,因次其韻

Tác giả: Nguyễn Sưởng - 阮鬯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 08:48

 

Nguyên tác

世緣消卻外妻兒,
俗客寧容欸竹扉。
石鼎烹茶僧共語,
松壇步月鶴同歸。
陶詩靜坐幽閒想,
羲劃先探動靜機。
對塌暫時陪笑語,
京塵迴首悟前非。

Phiên âm

Thế duyên tiêu khước ngoại thê nhi,
Tục khách ninh dung thoản trúc phi.
Thạch đỉnh phanh trà tăng cộng thoại,
Tùng đàn bộ nguyệt hạc đồng quy.
Đào thi[1] tĩnh ngoạn u nhàn tưởng,
Hy hoạch[2] tiên tham động tĩnh ky.
Đối tháp tạm thời bồi tiếu ngữ,
Kinh trần hồi thủ ngộ tiền phi.

Dịch nghĩa

Duyên nghiệp ở đời bỏ hết, gác chuyện vợ con ra ngoài,
Đâu để khách trần tục đến gõ cửa tre.
Nấu trà trong vạc đá, trò chuyện cùng sư,
Dạo nguyệt nơi đàn thông, cùng về với hạc.
Lặng lẽ thưởng thức ý tưởng u nhân trong thơ họ Đào,
Trước hết thăm dò cơ động tĩnh trong nét vạch của vua Hy.
Giường đặt đối diện nhau, tạm nói cười tiếp chuyện,
Ngoái nhìn bụi kinh kỳ, tỉnh ngộ về những sai trái trước đây.

Bản dịch của Nguyên Lợi

Bỏ quách sự đời chẳng díu dan,
Cửa tre nào đón khách trần gian.
Nấu trà vạc đá sư cùng chuyện,
Chơi nguyệt nền thông hạc lẫn đàn.
Gieo quẻ Hy xem cơ động tĩnh,
Ngâm thơ Đào gẫm ý u nhàn.
Sẵn đây bên ghế hầu câu chuyện,
Mới biết lầm xưa tới cửa quan.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
[1] Thơ Đào Tiềm.
[2] Quẻ vua Hy. Tương truyền vua Phục Hy 伏羲 khoảng năm 2800 tr.CN là người đặt ra bát quái.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sưởng » Cúc Đường đề Khai Nguyên quán Tự Lạc tiên sinh kiều cư, nhân thứ kỳ vận