15/06/2021 18:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyết trắng ngập đầy

Tác giả: Ryōkan Taigu - 良寛大愚

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2010 03:33

 

Bản dịch của Hoang Phong

Tuyết trắng ngập đầy
đóng dầy hàng nghìn lớp –
một đứa bé lạc loài
không bao giờ quay lại
gõ cửa chiếc am này
Ryokan viết bài thơ trên đây cho cha mẹ một đứa bé vừa qua đời.

Nguồn: Ryokan gã thiền sư Đại Ngu cô đơn trên con đường trống không, NXB Văn Hoá Sài Gòn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ryōkan Taigu » Tuyết trắng ngập đầy