24/10/2021 18:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lòng dũng cảm
Смелость

Tác giả: Boris Pasternak - Борис Пастернак

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2018 07:18

 

Nguyên tác

Безыменные герои
Осажденных городов,
Я вас в сердце сердца скрою,
Ваша доблесть выше слов.

В круглосуточном обстреле,
Слыша смерти перекат
Вы векам в глаза смотрели
С пригородных баррикад.

Вы ложились на дороге
И у взрытой колеи
Спрашивали о подмоге
И не слышно ль, где свои.

А потом, жуя краюху,
По истерзанным полям
Шли вы, не теряя духа,
К обгорелым флигелям.

Вы брались рукой умелой —
Не для лести и хвалы,

А с холодным знаньем дела
За ружейные стволы.
И не только жажда мщенья,
Но спокойный глаз стрелка,
Как картонные мишени,
Пробивал врагу бока.
Между тем слепое что-то,
Опьяняя и кружа,
Увлекало вас к пролету
Из глухого блиндажа.
Там в неистовстве наитья
Пела буря с двух сторон.
Ветер вам свистел в прикрытье:
Ты от пуль заворожен.
И тогда, чужие миру,
Не причислены к живым,
Вы являлись к командиру
С предложеньем боевым.
Вам казалось всё пустое!
Лучше, выиграв, уйти,
Чем бесславно сгнить в застое
Или скиснуть взаперти.
Так рождался победитель:
Вас над пропастью голов
Подвиг уносил в обитель
Громовержцев и орлов.

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Những anh hùng vô danh
Những thành phố vây hãm
Tim mình trong tim anh
Ngợi ca lòng dũng cảm

Dưới làn đạn ngày đêm
Văng vẳng lời thần chết
Các anh nhìn
Từ phòng tuyến ngoại ô phía trước

Nằm rạp xuống trên đường
Cạnh vết xe cày xéo
Yêu cầu quân tiếp viện
Nghe rõ không, quân ta

Nuốt vội mẩu bánh khô
Theo cánh đồng băm nát
Về phía nhà cháy trụi
Anh đi, vững tinh thần

Với bàn tay thành thạo
Thích chi việc tán dương
Sự hiểu biết lạnh lùng
Đằng sau nòng súng thép

Lòng khao khát trả thù
Mắt ngắm, bình tĩnh bắn
Như tấm bia các tông
Nhằm hông thù mà táng

Và lúc đó, chói mù
Đất trời như chao đảo
Từ đáy sâu công sự
Lôi nhấc bổng anh lên

Trong điên cuồng, linh cảm
Bão rít từ hai bên
Gào từ hầm trú ẩn
Những viên đạn cuồng điên

Như sang thế giới khác
Không còn ở trên đời
Anh đến bên đội trưởng
Yêu cầu đánh tiếp thôi

Anh ngỡ như trống rỗng
Tốt nhất tranh thủ đi
Ngồi mỏi mòn một chỗ
Thành mốc chua khác gì

Người chiến thắng sinh ra
Trên bờ vực thăm thẳm
Mang chiến công chói sáng
Của thần sấm, đại bàng
1941
Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Boris Pasternak » Lòng dũng cảm