20/08/2022 12:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tư quân ân
思君恩

Tác giả: Lệnh Hồ Sở - 令狐楚

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2008 09:53

 

Nguyên tác

小苑鶯歌歇,
長門蝶舞多。
眼看春又去,
翠輦不曾過。

Phiên âm

Tiểu Uyển oanh ca yết,
Trường Môn điệp vũ đa.
Nhãn khan xuân hựu khứ,
Thuý liễn bất tằng qua.

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Tiểu Uyển, oanh thôi hót
Trường Môn, bướm la đà
Nhìn ra xuân đã hết
Nào thấy xe vua qua
Tên bài này có chỗ chép là "Tư quân oán" 思君怨.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lệnh Hồ Sở » Tư quân ân