08/08/2020 10:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường xa đi có một mình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2015 14:12

 

Đường xa đi có một mình,
Nào ai có thấu đến tình tôi chăng?
Áo xếp nguyên, xếp để trong nhà,
Khăn hồng người đội phất phơ trên đầu.
Yêu nhau thì giữ lấy màu,
Răng đen rưng rức, tóc đầu xanh xanh.
Tai nghe lời nói hữu tình,
Chim lồng khôn thể cất mình bay cao.
Ngồi rồi trách phận má đào.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đường xa đi có một mình