04/10/2022 00:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ cảnh
夏景

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 28/12/2010 07:22

 

Nguyên tác

南風庭院日如年,
面對書窗古聖賢。
傍砌榴花紅噴火,
入簾草色綠生煙。
元亨理契庖犧易,
康阜功歸帝舜絃。
千古道心呼得起,
槐龍影裏夕陽蟬。

Phiên âm

Nam phong đình viện nhật như niên,
Diện đối thư song cổ thánh hiền.
Bàng thế lưu hoa hồng phún hoả,
Nhập liêm thảo sắc lục sinh yên.
Nguyên hanh[1] lý khế Bào Hy[2] dịch[3],
Khang phụ[4] công quy Đế Thuấn huyền.
Thiên cổ đạo tâm hô đắc khởi,
Hoè long ảnh lý tịch dương thiền.

Dịch nghĩa

Gió nam thổi vào đình viện, ngày dài như năm,
Bên song, thơ đối mặt cùng bậc Thánh hiền xưa.
Hoa lựu nở bên thềm sắc đỏ như phun lửa,
Màu cỏ nhập vàorèm ánh xanh như sinh khói.
Lý nguyên hanh vạch sẵn trong đạo Dịch của Bào Hy,
Công khang phụ quy vào dây đàn vua Đế Thuấn.
Lòng đạo của nghìn xưa như dấy lên,
Trong bóng hoè dọc đường, ve kêu lúc chiều hôm.

Bản dịch của Quách Tấn

Thánh hiền đối bóng thư trai,
Gió nam thổi lọt, ngày dài như năm.
Hoa nhen lửa lựu quanh thềm,
Xanh đưa sắc cỏ vào rèm khói sanh.
Bào Hy vạch lẽ nguyên hanh,
Dân khang vật phụ công dành Đế Ngu.
Dấy lên lòng đạo nghìn thu,
Hòe buông bóng xế, dặm cù ve ngâm.
Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 74
[1] Chữ trong Kinh Dịch. Nguyên hanh lợi trinh là bốn đức lớn của trời đất, nhờ đó vạn vật sinh thành.
[2] Tức vua Phục Hy (4500 tr CN), thánh nhân thời tiền sử Trung Quốc, thuỷ tổ của Kinh Dịch.
[3] Lẽ biến hoá của âm dương, sự tiêu trưởng của vạn vật trong vũ trụ.
[4] Tốt lành, dồi dào. Chữ trong Nam phong ca của vua Thuấn và bài khen ngợi vua Thuấn của Cao Dao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Hạ cảnh