30/09/2023 13:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ tùng
畫松

Tác giả: Cảnh Vân thiền sư - 景雲禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/11/2013 14:02

 

Nguyên tác

畫松一似真松樹,
且待尋思記得無。
曾在天台山上見,
石橋南畔第三株。

Phiên âm

Hoạ tùng nhất tự chân tùng thụ,
Thả đãi tầm tư ký đắc vô.
Tằng tại Thiên Thai sơn thượng kiến,
Thạch kiều nam bạn đệ tam châu.

Dịch nghĩa

Cây thông trong tranh giống y như cây thông thật,
Cho (ta) nhớ thử xem đã thấy ở đâu rồi.
Thì ra đã thấy trên núi Thiên Thai,
Cây thứ ba, bên bờ phía nam của cây cầu bằng đá.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây thông vẽ giống như cây thực
Thử tìm trong ký ức xem nào
Nhớ rồi trên núi Thiên cao
Phía nam cầu đá, đứng vào thứ ba
Thiên Thai: núi nay tại huyện Thiên Thai, tỉnh Chiết Giang. Đây cũng chính là núi có động tiên trong truyện Lưu Nguyễn nhập Thiên Thai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cảnh Vân thiền sư » Hoạ tùng